Wydanie dokumentacji medycznej – obowiązek przychodni

Wydanie dokumentacji medycznej na prośbę pacjenta to obowiązek każdej przychodni i gabinetu lekarskiego, czyli podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Wprowadzenie obowiązku uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej przed jej wydaniem nie jest sprzeczne z prawami pacjenta. Co więcej, podmioty lecznicze mają prawo do udostępnienia dokumentacji dopiero po uzyskaniu płatności za tę czynność. Jednak sam proces wydawania powinien odbywać się bez zbędnej zwłoki. Pacjent natomiast nie ma obowiązku informowania placówki w której się leczy, w jakim celu pragnie uzyskać kopię swojej dokumentacji medycznej.

Sposób na szybkie wydanie dokumentacji medycznej

W rozwiązaniu powyższego problemu pomaga wprowadzenie obowiązkowej dokumentacji elektronicznej. Podczas prac prowadzonych nad cyfryzacją służby zdrowia, bardzo szybko okazało się, że jednym z kluczowych problemów, jakie należy rozwiązać jest standaryzacja elektronicznej dokumentacji medycznej. W konsekwencji pozwala to na skuteczniejszą i efektywne zarządzanie, dlatego od stycznia 2019 roku wszystkie placówki mające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą prowadzić dokumentację medyczną w formie cyfrowej.

Wydanie elektronicznej dokumentacji medycznej

Dokumentacja przechowywana w postaci elektronicznej posiada wiele zalet w stosunku do tradycyjnej dokumentacji papierowej. Kopiowanie akt w formie papierowej jest rozwiązaniem drogim i nieefektywnym. Pracownicy placówek medycznych tracą dziennie średnio 52 minuty na pracy z dokumentami. To ogromna strata czasu. Rozwiązaniem jest prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu wydanie dokumentacji medycznej przestaje być przykrym obowiązkiem przychodni. Kolejnym benefitem wprowadzonej standaryzacji jest możliwość automatycznego przetwarzania danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej. Działania te z pewnością wpłyną na zmniejszenie ilości błędów w dokumentacji oraz podniosą poziom zadowolenia pacjentów ze względu na krótszy czas oczekiwania na swoją indywidualną dokumentację medyczną.

Rozwiązanie problemów z wydaniem dokumentacji medycznej

Oprogramowanie w sposób zautomatyzowany grupuje informacje i układa je w sposób chronologiczny dbając o logiczny sens całego archiwum. Ponadto w systemie wszystko jest jasne i proste. Poza niezbędnymi formalnościami wydanie dokumentacji medycznej pacjentowi sprowadza się do kliknięcia „drukuj” oraz przekazania pacjentowi jego dokumentacji. W efekcie rozwiązuje to problem pogubionych kartek lub bałaganu w dokumentacji gromadzonej w postaci akt papierowych.

Zobacz też: Program do elektronicznej dokumentacji medycznej