Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

Elektroniczna dokumentacja medyczna (w skrócie EDM) to efekt postępującej cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia. System ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie papierowego obiegu dokumentów. EDM zawiera wszelkie informacje dotyczące choroby, metod i historii leczenia, przyjmowanych leków oraz udzielonych świadczeń dotyczących pacjenta. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej obowiązuje szpitale oraz przychodnie z umową NFZ od stycznia 2019 roku.

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

System EDM jest częściowo zautomatyzowany i przyjazny zarówno dla pacjenta jak i lekarza prowadzącego. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej jest znacznie prostsze niż papierowej kartoteki. Wystarczy wspomnieć o tym, że najstarszy lekarz w Polsce, który wystawił e-receptę ma 88 lat. A najstarszy pacjent, który zrealizował ją w aptece ma 100 lat. EDM to znacznie więcej korzyści, niż mogłoby się wydawać.

Szybsze wprowadzanie danych

Korzyści dla lekarza wynikające z prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej to między innymi możliwość znacznie szybszego wypisywania pacjentów ze względu na to, że wszystkie dane dotyczące pacjenta są już w systemie. Lekarz prowadzący nie musi wpisywać ich ręcznie. Jest to ogromna oszczędność czasu. Przeprowadzone badania dowodzą, że pracownicy placówek medycznych tracą dziennie średnio 52 minuty na pracy związanej z dokumentacją. Zaoszczędzony czas to również korzyść dla pacjenta. Dzięki zaoszczędzonemu czasowi pacjent może liczyć na zwiększenie ilości przeznaczonego czasu na konsultację lub badanie.

Archiwizacja i przechowywanie


Kolejną korzyścią jest ułatwiona archiwizacja i przechowywanie danych dotyczących pacjentów. Ministerstwo zdrowia podczas planowania wdrożenia EDM zwróciło uwagę na liczne nieprawidłowości dotyczące archiwizowania i przechowywania danych w placówkach medycznych. A tym samym niezapewnienia im wymaganego prawnie bezpieczeństwa. Dokumentacja medyczna musi być zabezpieczona przed możliwością zniszczenia i wglądem osób nieupoważnionych. Co ważne system EDM to także świetne narzędzie komunikacji między pacjentem a lekarzem. Co znacząco przekłada się na wzrost zaufania dzięki częstszym kontaktom a co za tym idzie poprawą skuteczności leczenia.

Wzrost zadowolenia pacjentów i pracowników medycznych

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej wpływa również na poziom zadowolenia klientów prywatnych gabinetów medycznych. Dzięki powtarzalnej formie dokumentów pacjent wie, co przyjmować, a aptekarz, co wydać w aptece. Dzięki EDM problem niewyraźnie napisanych recept, z którymi często mierzą się aptekarze zostanie wkrótce odległą przeszłością. 

Zobacz też: Program do elektronicznej dokumentacji medycznej