E-recepta – jak ułatwi pracę lekarza

E-recepta to dokument elektroniczny, który zastępuje tradycyjną receptę papierową. Powstał w celu zwiększenia bezpieczeństwa tajemnicy lekarskiej i zmniejszenia papierowego obiegu dokumentów. System jest przyjazny dla pacjentów ze względu na możliwość otrzymania e-recepty smsem lub w wiadomości e-mail (o ile świadczeniobiorca zaznaczył odpowiednie pole w Internetowym Koncie Pacjenta).

E-recepta może znacząco przyczynić się do ochrony przed zgubieniem recepty, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej formie. Recepta cyfrowa to przede wszystkim duże ułatwienie dla lekarzy, ponieważ jej wystawienie jest częściowo zautomatyzowane dzięki czemu część informacji dotyczących pacjenta wypełnia się sama. System e-recepty daje także możliwość zintegrowania się z aplikacjami do zarządzania gabinetem lekarskim. Proces wystawiania e-recepty niewiele różni się od recepty papierowej drukowanej z komputera. Dla lekarzy obytych w wystawianiu recept na komputerze zmiany będą niewielkie.

Jakie warunki musi spełnić gabinet lekarski, aby móc wystawiać e-recepty?

W celu możliwości wystawiania e-recept gabinet lekarski lub placówka medyczna musi posiadać aktywne konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz przypisaną do konta księgę rejestrową. Następnie podmiot medyczny musi zarejestrować się w systemie P1 za pomocą wniosku dostępnego na stronie: https://rpwdl.csioz.gov.pl.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia każda prywatna placówka medyczna ma obowiązek zarejestrować się w systemie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które zakłada obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej od dnia 1 stycznia 2020 roku. Zobacz więcej: Od kiedy obowiązuje elektroniczna dokumentacja medyczna?

Jak wygląda wystawienie e-recepty?

E-recepta w przychodni lub gabinecie lekarskim to wielkie ułatwienie dla lekarzy. Lekarz po zarejestrowaniu się w systemie P1, o czym pisaliśmy wyżej, uzyskuje możliwość wystawiania e-recept, które musi podpisać cyfrowo. Podpis elektroniczny jest rozwiązaniem zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych przez służbę zdrowia. Po wypisaniu recepty pracownik medyczny przekazuje pacjentowi klucze dostępu. Mogą one być w formie wydruku, smsa lub wiadomości e-mail z kodem i kluczem do e-recepty. Wydruk informacyjny zawiera wszystkie niezbędne informacje takie jak: kod dostępu, dane pacjenta, lekarza prowadzącego, termin wystawienia recepty oraz datę, od kiedy recepta jest ważna.

Na jednej e-recepcie znajduje się jeden lek. Istnieje jednak możliwość wystawienia recepty zbiorczej zawierającej do pięciu e-recept. Pacjent może zrealizować częściowo receptę w przypadku przepisania kilku opakowań leku na jednej e-recepcie. W chwili próby realizacji e-recepty, system P1 automatycznie sprawdza czy wystawiła ją placówka medyczna posiadająca do tego stosowne uprawnienia. Podobnie jest z weryfikacją statusu lekarza w Centralnym Rejestrze Lekarzy. W przypadku zawieszenia lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Realizacja e-recepty nie będzie możliwa.