E-zwolnienia w placówce medycznej

E-zwolnienia w placówce medycznej stanowią część systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Prywatne gabinety lekarskie mogą wystawiać e-zwolnienia za pomocą platformy usług elektronicznych lub za pomocą aplikacji do zarządzania gabinetem lekarskim. System e-ZLA jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Wystarczy, że lekarz prowadzący wpisze w systemie numer PESEL swojego pacjenta, a reszta danych niezbędnych do wystawienia zwolnienia uzupełni się automatycznie. Ponadto system weryfikuje, od kiedy pacjent jest niezdolny do pracy i czy jest to zgodne z zasadami wystawiania zwolnień, które są określone w przepisach.

Wygodne rozwiązanie dla prywatnych placówek medycznych

E-zwolnienia ułatwiają dostęp do najważniejszych danych pacjenta związanych z wystawieniem zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do wykonywania zawodu. Są to miedzy innymi informacje na temat wcześniejszych zwolnień. W tym informacje na temat powodów wystawienia zwolnienia w przeszłości. System umożliwia skierowanie pacjentów na bezpłatną rehabilitacje prowadzoną przez NFZ – automatycznie poinformuje jeśli istnieje taka możliwość.

Jak to działa z punktu widzenia lekarza?

Aby lekarz mógł wystawić e-zwolnienia w placówce medycznej musi w pierwszej kolejności zarejestrować profil na stronie www.zus.pl. W ciągu 7 dni od rejestracji lekarz musi potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce zakładu ubezpieczeń społecznych.  Istnieje też możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą „profilu zaufanego” na ePUAP, podpisu elektronicznego z certyfikatem lub za pomocą bankowości elektronicznej w przypadku wybranych banków, współpracujących z ZUS. Uzyskanie podpisu elektronicznego z certyfikatem, profilu zaufanego lub certyfikatu z ZUS(ważny przez 5 lat) jest niezbędne, aby móc wystawiać e-zwolnienia w prywatnych placówkach medycznych

E-zwolnienie może być także wystawione za pomocą aplikacji do obsługi gabinetu. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że lekarz po przeprowadzonych badaniach klika w systemie, że chce wystawić e-ZLA, a wtedy program przekazuje informacje o wystawieniu zwolnienia do Systemu ZUS. Informacja o wystawieniu zwolnienia, wraz z samym dokumentem trafia również do pracodawcy pacjenta, a także na jego profil PUE. 

Plusami takiego rozwiązania jest ogromna oszczędność czasu. E-zwolnienie dzięki automatycznemu uzupełnianiu niektórych danych wystawia się znacznie szybciej niż zwolnienia wypisywane ręcznie. Wielką innowacją jest możliwość wystawiania e-LZA za pomocą aplikacji mobilnej podczas wizyt domowych. W przypadku stwierdzenia popełnienia błędu przy wystawianiu e-zwolnienia, lekarz w terminie 3 dni może stwierdzić nieważność wystawionego zaświadczenia. Jeśli nie jest to możliwe, to lekarz musi dopełnić obowiązku w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia ustania przyczyn, które uniemożliwiały przekazanie tej informacji w terminie wcześniejszym. W takim przypadku lekarz jest również zobowiązany do przekazania informacji o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej pacjentowi.

Jakie korzyści e-ZLA daje pacjentom? 

E-zwolnienia w placówkach medycznych są znacznym ułatwieniem dla pacjentów.  System automatycznie przekazuje informacje o zwolnieniu do pracodawcy. Zmniejsza to tym samym ilość formalności dotykających pacjenta. W przypadku e-zwolnień nie obowiązuje termin 7 dni od wystawienia na dostarczenie zwolnienia pracodawcy.

Zobacz też: E-recepta – jak ułatwi pracę lekarza?