Wydanie dokumentacji medycznej – obowiązek przychodni

wydanie dokumentacji medycznej

Wydanie dokumentacji medycznej na prośbę pacjenta to obowiązek każdej przychodni i gabinetu lekarskiego, czyli podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Wprowadzenie obowiązku uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej przed jej wydaniem nie jest sprzeczne z prawami pacjenta. Co więcej, podmioty lecznicze mają prawo do udostępnienia dokumentacji dopiero po uzyskaniu płatności za tę czynność. Jednak sam proces wydawania powinien odbywać się bez zbędnej zwłoki. Pacjent natomiast nie ma obowiązku informowania placówki w której się leczy, w jakim celu pragnie uzyskać kopię swojej dokumentacji medycznej.

Czytaj dalej „Wydanie dokumentacji medycznej – obowiązek przychodni”

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

Elektroniczna dokumentacja medyczna (w skrócie EDM) to efekt postępującej cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia. System ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie papierowego obiegu dokumentów. EDM zawiera wszelkie informacje dotyczące choroby, metod i historii leczenia, przyjmowanych leków oraz udzielonych świadczeń dotyczących pacjenta. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej obowiązuje szpitale oraz przychodnie z umową NFZ od stycznia 2019 roku.

Czytaj dalej „Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”

Udostępnianie dokumentacji medycznej w przychodni

udostępnianie dokumentacji medycznej

Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przychodni jest uregulowane za pomocą przepisów dotyczących prawa pacjenta do dokumentacji medycznej (rozdział 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.) Dokumentacja medyczna zawiera wszelkie informacje obrazujące proces leczenia pacjenta. Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej oraz może do tego upoważnić osoby trzecie. Ze względu na wrażliwość informacji zawartych w dokumentacji medycznej podlega ona szczególnej ochronie.

Czytaj dalej „Udostępnianie dokumentacji medycznej w przychodni”

Z czego składa się dokumentacja medyczna?

dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna to zestaw dokumentów zawierających dane na temat stanu zdrowia pacjenta i przebiegu leczenia jego choroby. Dane są gromadzone w postaci papierowej lub elektronicznej. W styczniu 2019 roku w placówkach szpitalnych zaczęła obowiązywać elektroniczna dokumentacja medyczna, o czym pisaliśmy tutaj: Od kiedy obowiązuje elektroniczna dokumentacja medyczna?

Czytaj dalej „Z czego składa się dokumentacja medyczna?”

Cyfryzacja w polskiej służbie zdrowia staje się faktem

cyfryzacja w polskiej slużbie zdrowia

Cyfryzacja w polskiej służbie zdrowia trwa już od kilku lat. Na początku ery cyfryzacji Ministerstwo Zdrowia planowało wdrożenie elektronicznej platformy gromadzenia analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych o nazwie P1. Założenie było wdrożenie systemu za pomocą jednej dużej implementacji, jednak z biegiem lat podejście zmieniło się.

Czytaj dalej „Cyfryzacja w polskiej służbie zdrowia staje się faktem”

E-recepta – jak ułatwi pracę lekarza

erecepta

E-recepta to dokument elektroniczny, który zastępuje tradycyjną receptę papierową. Powstał w celu zwiększenia bezpieczeństwa tajemnicy lekarskiej i zmniejszenia papierowego obiegu dokumentów. System jest przyjazny dla pacjentów ze względu na możliwość otrzymania e-recepty smsem lub w wiadomości e-mail (o ile świadczeniobiorca zaznaczył odpowiednie pole w Internetowym Koncie Pacjenta).

Czytaj dalej „E-recepta – jak ułatwi pracę lekarza”

E-zwolnienia w placówce medycznej

e-zwolnienia w placówce medycznej

E-zwolnienia w placówce medycznej stanowią część systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Prywatne gabinety lekarskie mogą wystawiać e-zwolnienia za pomocą platformy usług elektronicznych lub za pomocą aplikacji do zarządzania gabinetem lekarskim. System e-ZLA jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Wystarczy, że lekarz prowadzący wpisze w systemie numer PESEL swojego pacjenta, a reszta danych niezbędnych do wystawienia zwolnienia uzupełni się automatycznie. Ponadto system weryfikuje, od kiedy pacjent jest niezdolny do pracy i czy jest to zgodne z zasadami wystawiania zwolnień, które są określone w przepisach.

Czytaj dalej „E-zwolnienia w placówce medycznej”

Od kiedy obowiązuje elektroniczna dokumentacja medyczna?

elektroniczna dokumentacja medyczna

Wszyscy dziś zastanawiają się od kiedy obowiązuje elektroniczna dokumentacja medyczna. Aktualnie obowiązek prowadzenia elektronicznej kartoteki pacjenta dotyczy placówek udzielających świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakres, w którym musi być prowadzona określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 roku.

Czytaj dalej „Od kiedy obowiązuje elektroniczna dokumentacja medyczna?”

Przechowywanie dokumentacji medycznej i jej udostępnianie

przechowywanie dokumentacji medycznej

Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej budzi dużo emocji. Wynika to głównie ze względu na terminy i zasady, które trzeba spełnić, aby było to zgodne z prawem. Poniżej wyjaśniamy co stanowi dokumentację medyczną oraz co i jak długo powinno być archiwizowane, a kiedy zniszczone przez podmiot świadczący usługi medyczne. Dodatkowo prezentujemy podmioty, którym można udostępnić dokumentację oraz jakie opłaty można za to pobrać.

Czytaj dalej „Przechowywanie dokumentacji medycznej i jej udostępnianie”