Elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna jest ogromnym ułatwieniem dla wszystkich osób pracujących w placówkach medycznych. Dzięki e-dokumentacji medycznej lekarz zyskuje dodatkowy czas na badanie pacjenta i może mu poświęcić więcej uwagi. Recepcja w szybki sposób może zarządzać kartotekami pacjentów. Nie ma konieczności przechowywania kartonów z zakurzonym papierem, a odszukanie danego pacjenta w cyfrowej kartotece zajmuje kilka sekund. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pozwala także na osiągnięcie korzyści ekologicznych, ze względu na brak konieczności gromadzenia tony papierów dokumentów. Na naszej stronie znajdziesz najnowsze informacje dotyczące EDM oraz wiele ciekawostek. Zapraszamy do lektury!

Cyfryzacja polskiej służby zdrowia

W Polsce coraz więcej mówi się o cyfryzacji w służbie zdrowia. Przemawiają za tym głównie wdrożenia, które organizuje Ministerstwo Zdrowia. Dzięki dostępowi do elektronicznej weryfikacji ubezpieczeń (eWUŚ), elektronicznym zwolnieniom (PUE ZUS) oraz e-recepty, zarówno lekarze jak i pacjenci mogą cieszyć się szybszą obsługą w gabinecie lekarskim.

Idealnym rozwiązaniem jest, gdy integracje dostępne są w programie medycznym, który organizuje pracę przychodni. Program medyczny może przynieść wiele korzyści także innym pracownikom przychodni, jak i samym pacjentom, którzy dla przykładu otrzymują powiadomienia SMS o wizytach.

Blog

Wydanie dokumentacji medycznej – obowiązek przychodni

Wydanie dokumentacji medycznej na prośbę pacjenta to obowiązek każdej przychodni i gabinetu lekarskiego, czyli podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Wprowadzenie obowiązku uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej przed jej wydaniem nie jest sprzeczne z prawami pacjenta. Co więcej, podmioty lecznicze mają prawo do udostępnienia dokumentacji dopiero po uzyskaniu płatności za tę czynność. Jednak sam proces wydawania …

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

Elektroniczna dokumentacja medyczna (w skrócie EDM) to efekt postępującej cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia. System ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie papierowego obiegu dokumentów. EDM zawiera wszelkie informacje dotyczące choroby, metod i historii leczenia, przyjmowanych leków oraz udzielonych świadczeń dotyczących pacjenta. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej obowiązuje szpitale oraz przychodnie z umową NFZ od stycznia …

Udostępnianie dokumentacji medycznej w przychodni

Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przychodni jest uregulowane za pomocą przepisów dotyczących prawa pacjenta do dokumentacji medycznej (rozdział 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.) Dokumentacja medyczna zawiera wszelkie informacje obrazujące proces leczenia pacjenta. Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej oraz może do …